×
დაგავიწყდათ პაროლი?
×
Loading...

პროექტები

დაწვრილებით...

თბილისის გეოთერმული საბადოს ლისისა და საბურთალოს უბნების ჰიდროდინამიკური მოდელის შექმნა და სითბური ველის განაწილების კანონზომიერებების დადგენა (UNDP)

დაწვრილებით...

თბილისის გეოთერმული საბადოს ხელმისაწვდომი რესურსების შეფასება და საპილოტო გეოთერმული ცირკულაციური სისტემის მოწყობა (UNDP/GEF)

დაწვრილებით...

დასავლეთ საქართველოს გეოთერმული საბადოების არსებული მდგომარეობის შესწავლამათი ათვისებისა და რაციონალური ექსპლოატაციის რეჟიმის დანერგვისათვის და ხობის რაიონული საავადმყოფოს თბომომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია გეოთერმული ენერგიის გამოყენებით (USIAD)

დაწვრილებით...

ცაიშის გეოთერმულ საბადოზე გეოთერმული ცირკულირების სისტემის ორგანიზება და ცაიშის საჯარო სკოლის თბომომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია გეოთერმული ენერგიის გამოყენებით (USAID)