×
დაგავიწყდათ პაროლი?
×
Loading...

ყველა რეგიონები - 132 ჭაბურღილი

ქ. ბორჯომი, ცენტრალური უბანი, პანსიონატ ბახტრიონთან, 5
ქ. ბორჯომი, ცენტრალური უბანი, პანსიონატ ბახტრიონთან, 5
გაიბურღა (წელი) 1953
სიღრმე (მ) 35
გეოლოგიური ინდექსი K₂
წყლის ტემპერატურა °C 35
დებიტი (მ3 / დღ) 216
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,1
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,2
ქ. ბორჯომი, ცენტრალური უბანი, მდ. მტკვრის მარცხ. ნაპირი, 101
ქ. ბორჯომი, ცენტრალური უბანი, მდ. მტკვრის მარცხ. ნაპირი, 101
გაიბურღა (წელი) 1953
სიღრმე (მ) 1200
გეოლოგიური ინდექსი K₁
წყლის ტემპერატურა °C 36
დებიტი (მ3 / დღ) 173
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,08
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,12
ქ. ბორჯომი, ცენტრალური უბანი, მდ. მტკვრის მარცხ. ნაპირი, 41-ა
ქ. ბორჯომი, ცენტრალური უბანი, მდ. მტკვრის მარცხ. ნაპირი, 41-ა
გაიბურღა (წელი) 1953
სიღრმე (მ) 130
გეოლოგიური ინდექსი K₂
წყლის ტემპერატურა °C 34
დებიტი (მ3 / დღ) 1175
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,5
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,7
ქ. ბორჯომი, ცენტრალური უბანი, მდ. მტკვრის მარცხ. ნაპირი, 41-პ
ქ. ბორჯომი, ცენტრალური უბანი, მდ. მტკვრის მარცხ. ნაპირი, 41-პ
გაიბურღა (წელი) 1953
სიღრმე (მ) 140
გეოლოგიური ინდექსი K₁
წყლის ტემპერატურა °C 37
დებიტი (მ3 / დღ) 1200
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,7
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 1,0
ქ. ბორჯომი, ცენტრალური უბანი, მდ. მტკვრის მარჯვ. ნაპირი, 41-ე
ქ. ბორჯომი, ცენტრალური უბანი, მდ. მტკვრის მარჯვ. ნაპირი, 41-ე
გაიბურღა (წელი) 1953
სიღრმე (მ) 1300
გეოლოგიური ინდექსი K₁
წყლის ტემპერატურა °C 38
დებიტი (მ3 / დღ) 432
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,3
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,4