×
დაგავიწყდათ პაროლი?
×
Loading...

ყველა რეგიონები - 132 ჭაბურღილი

ბორჯომის რაიონი, ვაშლოვანი-ყვიბისის უბანი, სოფ. ვაშლოვანი, 25
ბორჯომის რაიონი, ვაშლოვანი-ყვიბისის უბანი, სოფ. ვაშლოვანი, 25
გაიბურღა (წელი) 1956
სიღრმე (მ) 1072
გეოლოგიური ინდექსი K₁
წყლის ტემპერატურა °C 41
დებიტი (მ3 / დღ) 1685
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 1,3
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 1,9
ბორჯომის რაიონი, ვაშლოვანი-ყვიბისის უბანი, სოფ. ვაშლოვანი, 25-ე
ბორჯომის რაიონი, ვაშლოვანი-ყვიბისის უბანი, სოფ. ვაშლოვანი, 25-ე
გაიბურღა (წელი) 1975
სიღრმე (მ) 1500
გეოლოგიური ინდექსი K₁
წყლის ტემპერატურა °C 41
დებიტი (მ3 / დღ) 518
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,4
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,6
ბორჯომის რაიონი, ვაშლოვანი-ყვიბისის უბანი, სოფ. ყვიბისი, 38
ბორჯომის რაიონი, ვაშლოვანი-ყვიბისის უბანი, სოფ. ყვიბისი, 38
გაიბურღა (წელი) 1975
სიღრმე (მ) 1370
გეოლოგიური ინდექსი K₁
წყლის ტემპერატურა °C 38
დებიტი (მ3 / დღ) 2635
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 1,6
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 2,4
ბორჯომის რაიონი, ვაშლოვანი-ყვიბისის უბანი, სოფ. ყვიბისი, 38-ე
ბორჯომის რაიონი, ვაშლოვანი-ყვიბისის უბანი, სოფ. ყვიბისი, 38-ე
გაიბურღა (წელი) 1975
სიღრმე (მ) 1500
გეოლოგიური ინდექსი K₁
წყლის ტემპერატურა °C 36
დებიტი (მ3 / დღ) 120
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,6
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,08
ბორჯომის რაიონი, ვაშლოვანი-ყვიბისის უბანი, სოფ. ყვიბისი, 70
ბორჯომის რაიონი, ვაშლოვანი-ყვიბისის უბანი, სოფ. ყვიბისი, 70
გაიბურღა (წელი) 1975
სიღრმე (მ) 1300
გეოლოგიური ინდექსი K₁
წყლის ტემპერატურა °C 37
დებიტი (მ3 / დღ) 271
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,1
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,2