×
დაგავიწყდათ პაროლი?
×
Loading...

ყველა რეგიონები - 132 ჭაბურღილი

ადიგენის რაიონი, სოფ. აბასთუმანი
ადიგენის რაიონი, სოფ. აბასთუმანი
გაიბურღა (წელი)
სიღრმე (მ)
გეოლოგიური ინდექსი
წყლის ტემპერატურა °C 48
დებიტი (მ3 / დღ) 1040
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 1,1
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 1,7
ახმეტის რაიონი, სოფ. თორღვას-აბანო
ახმეტის რაიონი, სოფ. თორღვას-აბანო
გაიბურღა (წელი) Spring
სიღრმე (მ)
გეოლოგიური ინდექსი J₁
წყლის ტემპერატურა °C 35
დებიტი (მ3 / დღ) 800
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,4
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,6
ასპინძის რაიონი, სოფ. ნაქალაქევი, 1
ასპინძის რაიონი, სოფ. ნაქალაქევი, 1
გაიბურღა (წელი) 1979
სიღრმე (მ) 120
გეოლოგიური ინდექსი K₁
წყლის ტემპერატურა °C 58
დებიტი (მ3 / დღ) 250
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,4
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,7
ასპინძის რაიონი, სოფ. ნაქალაქევი, 100
ასპინძის რაიონი, სოფ. ნაქალაქევი, 100
გაიბურღა (წელი) 1981
სიღრმე (მ) 600
გეოლოგიური ინდექსი K₁
წყლის ტემპერატურა °C 34
დებიტი (მ3 / დღ) 285
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,1
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,15
ასპინძის რაიონი, სოფ. ნაქალაქევი, 157
ასპინძის რაიონი, სოფ. ნაქალაქევი, 157
გაიბურღა (წელი) 1988
სიღრმე (მ) 1100
გეოლოგიური ინდექსი K₁
წყლის ტემპერატურა °C 38
დებიტი (მ3 / დღ) 260
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,16
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,2