×
დაგავიწყდათ პაროლი?
×
Loading...

რეგიონი: დასავლეთ საქართველი - 68 ჭაბურღილი

სენაკის რაიონი, სოფ. სახარბედიო, 1
სენაკის რაიონი, სოფ. სახარბედიო, 1
გაიბურღა (წელი) 1987
სიღრმე (მ) 2042
გეოლოგიური ინდექსი K₁
წყლის ტემპერატურა °C 57
დებიტი (მ3 / დღ) 2000
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 3,0
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 4,4
ხობის რაიონი, კურორტი მენჯი, 2
ხობის რაიონი, კურორტი მენჯი, 2
გაიბურღა (წელი) 1966
სიღრმე (მ) 2950
გეოლოგიური ინდექსი K₁
წყლის ტემპერატურა °C 58
დებიტი (მ3 / დღ) 2400
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 3,7
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 5,5
სენაკის რაიონი, სოფ. თეკლათი, 31
სენაკის რაიონი, სოფ. თეკლათი, 31
გაიბურღა (წელი) 1989
სიღრმე (მ) 2385
გეოლოგიური ინდექსი K₁
წყლის ტემპერატურა °C 65
დებიტი (მ3 / დღ) 1350
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 2,5
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 3,7
სენაკის რაიონი, სოფ. ისულა, 2
სენაკის რაიონი, სოფ. ისულა, 2
გაიბურღა (წელი) 1987
სიღრმე (მ) 2892
გეოლოგიური ინდექსი K₁
წყლის ტემპერატურა °C 75
დებიტი (მ3 / დღ) 370
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,9
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 1,3
სენაკის რაიონი სოფ. ნოქალაქევი, 1
სენაკის რაიონი სოფ. ნოქალაქევი, 1
გაიბურღა (წელი) 1954
სიღრმე (მ) 712
გეოლოგიური ინდექსი K₁
წყლის ტემპერატურა °C 80
დებიტი (მ3 / დღ) 350
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,9
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 1,3