×
დაგავიწყდათ პაროლი?
×
Loading...

რეგიონი: სამხრეთ საქართველო - 9 ჭაბურღილი

12
ადიგენის რაიონი, სოფ. აბასთუმანი
ადიგენის რაიონი, სოფ. აბასთუმანი
გაიბურღა (წელი)
სიღრმე (მ)
გეოლოგიური ინდექსი
წყლის ტემპერატურა °C 48
დებიტი (მ3 / დღ) 1040
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 1,1
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 1,7
ასპინძის რაიონი, სოფ. ვარძია, 1
ასპინძის რაიონი, სოფ. ვარძია, 1
გაიბურღა (წელი) 1988
სიღრმე (მ) 1900
გეოლოგიური ინდექსი K₂
წყლის ტემპერატურა °C 58
დებიტი (მ3 / დღ) 864
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 1,3
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 2.0
ასპინძის რაიონი, სოფ. ვარძია, 43
ასპინძის რაიონი, სოფ. ვარძია, 43
გაიბურღა (წელი)
სიღრმე (მ) 1360
გეოლოგიური ინდექსი K₂
წყლის ტემპერატურა °C 52
დებიტი (მ3 / დღ) 120
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,15
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,2
ასპინძის რაიონი, სოფ. ვარძია, 22
ასპინძის რაიონი, სოფ. ვარძია, 22
გაიბურღა (წელი)
სიღრმე (მ) 776
გეოლოგიური ინდექსი K₂
წყლის ტემპერატურა °C 45
დებიტი (მ3 / დღ) 346
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,3
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,5
ასპინძის რაიონი, სოფ. ნაქალაქევი, 1
ასპინძის რაიონი, სოფ. ნაქალაქევი, 1
გაიბურღა (წელი) 1979
სიღრმე (მ) 120
გეოლოგიური ინდექსი K₁
წყლის ტემპერატურა °C 58
დებიტი (მ3 / დღ) 250
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,4
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,7
12