×
დაგავიწყდათ პაროლი?
×
Loading...

რეგიონი: ცენტრალური საქართველო - 37 ჭაბურღილი

ბორჯომის რაიონი, სოფ. ციხისჯვარი, 19
ბორჯომის რაიონი, სოფ. ციხისჯვარი, 19
გაიბურღა (წელი) 1955
სიღრმე (მ) 300
გეოლოგიური ინდექსი P₂²
წყლის ტემპერატურა °C 32
დებიტი (მ3 / დღ) 1000
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,34
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,5
ქ. ბორჯომი, ცენტრალური უბანი, 1-პარკი
ქ. ბორჯომი, ცენტრალური უბანი, 1-პარკი
გაიბურღა (წელი) 1953
სიღრმე (მ) 194
გეოლოგიური ინდექსი K₂
წყლის ტემპერატურა °C 36
დებიტი (მ3 / დღ) 1600
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,2
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,3
ქ. ბორჯომი, ცენტრალური უბანი, 1
ქ. ბორჯომი, ცენტრალური უბანი, 1
გაიბურღა (წელი) 1935
სიღრმე (მ) 184
გეოლოგიური ინდექსი K₂
წყლის ტემპერატურა °C 30
დებიტი (მ3 / დღ) 1000
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,2
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,3
ქ. ბორჯომი, ცენტრალური უბ. ჩამოსასხმელი ქარხნის ეზოში, 4
ქ. ბორჯომი, ცენტრალური უბ. ჩამოსასხმელი ქარხნის ეზოში, 4
გაიბურღა (წელი) 1953
სიღრმე (მ) 184
გეოლოგიური ინდექსი K₂
წყლის ტემპერატურა °C 33
დებიტი (მ3 / დღ) 112
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,06
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,08
ქ. ბორჯომი, ცენტრალური უბანი, მდ. გუჯარეთის-წყლის ხეობა, 4-ა
ქ. ბორჯომი, ცენტრალური უბანი, მდ. გუჯარეთის-წყლის ხეობა, 4-ა
გაიბურღა (წელი) 1953
სიღრმე (მ) 1500
გეოლოგიური ინდექსი K₂
წყლის ტემპერატურა °C 38
დებიტი (მ3 / დღ) 260
თერმული სიმძლავრე (მგვ) 0,2
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი 0,3